นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอ็น จี จี ไทม์พีซ
นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • 1. บทนำ
 • นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เอ็น จี จี ไทม์พีซ (เรียกว่า “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” ภายในนโยบายนี้) นำมาใช้ คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราหรือได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราไว้

  เรารับผิดชอบอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“PDPA”) ปีค.ศ. 2019 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”)

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้และรวมถึงชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและรูปถ่ายของท่าน

  นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กับเรา ท่านจะสามารถตัดสินใจได้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยการศึกษานโยบายนี้

  การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปโดยสมัครใจ กล่าวคือหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราก็อาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกับท่าน ติดต่อท่าน หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่ท่านต้องการได้ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวท่านเอง (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของท่าน) แก่เรา ท่านได้รับประกันแล้วว่าท่านได้แจ้งให้เขา/เธอทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ทางเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคล และเขา/เธอได้ยินยอมให้มีการเปิดเผยและจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น

  การเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้และท่านยินยอมสำหรับตัวท่านเองและในนามของบุคคลอื่นดังกล่าวในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีที่เรารวบรวม จัดการ ปกป้องและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
 • กรณีตัวอย่างที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่:

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อเราผ่านหน้าเพจติดต่อของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อของท่าน
 • 3.คุกกี้
 • เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาเพื่อจัดหาลักษณะเฉพาะทางโซเชียลมีเดียและเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านกับสื่อพันธมิตร พันธมิตรการโฆษณาและพันธมิตรทางการวิเคราะห์ซึ่งอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้หรือที่พวกเขาได้รวบรวมจากการใช้บริการของท่าน ท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้หากท่านใช้เว็บไซต์ของเรา

 • 4.วัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  การติดต่อท่าน

  • เพื่อติดต่อท่านผ่านข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ (ทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล SMS โทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ) เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอจากเรา
  • เพื่อบริหารและจัดการการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและติดต่อท่านตามความจำเป็นเป็นครั้งคราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

  วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบออนไลน์ของท่านกับเรา (รวมถึง ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP ของท่านและหน้าเว็บที่ท่านดู) เพื่อให้เราได้สามารถนำเสนอประสบการณ์ที่สอดคล้องกันและเป็นส่วนตัวมากขึ้นในความสัมพันธ์ของท่านกับเราและตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้นโดยการปรับแต่งเนื้อหาที่ทางเราแบ่งปันกับท่าน
  • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ของท่านกับเรา
  • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านต้องการ
  • เพื่อให้ข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ โปรโมชันที่นำเสนอ รวมถึงเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับให้เป็นส่วนตัวหรือรูปแบบการตลาดอื่นๆ
  • เพื่อให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา เช่น การบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านในการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา เช่น ผ่านสายด่วน คอลเซ็นเตอร์ หรือรูปแบบเว็บ
  • เพื่อคอยแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

  วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

  • ดำเนินกิจกรรมการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจและ/หรือการทำโปรไฟล์) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงการบริการที่เรามอบให้ท่าน
  • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์และ/หรือสำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติหรือจากสิ่งอื่น) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย
  • เพื่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บบันทึกข้อมูล
  • เพื่อตรวจสอบ อำนวยความสะดวก และ/หรือดำเนินการธุรกรรมของท่านกับเรา
  • เพื่อจัดหาสินค้าและการบริการโดยเราหรือโดยตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจให้กับท่านหรือให้กับบุคคลที่ท่านกำหนดและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย ดำเนินการตามสิทธิและการเยียวยาทางกฎหมาย ปกป้องการดำเนินคดีและจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใด ๆ
  • เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและภาครัฐ/หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการกฎหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม การสอบสวน และการตรวจสอบ
  • ดำเนินการวิจัย วางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้

 • 5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เปิดเผย รักษา เข้าถึง ประมวลผล และ/หรือโอนไปยังบุคคลที่สามต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น:

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งต้องการการประมวลผลข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราว่าจ้างให้: (i) เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีใด ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน; (ii) เพื่อโฮสต์และรักษาเว็บไซต์ของเรา; หรือ (iii) อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาการบริการเฉพาะที่มอบให้ท่านบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา;
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของเรา;
  • หน่วยงานของรัฐและภาครัฐ/หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการกฎหมาย สมาคมอุตสาหกรรม และ /หรือ
  • ศาลและฟอรัมข้อพิพาททางเลือกอื่น ๆ

  ในบางกรณี เราอาจให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราแก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่านที่รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน สำหรับการดูแลระบบและเพื่อรายงานข้อมูลโดยรวมไปยังผู้โฆษณาของเรา นี่คือข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการดำเนินการและรูปแบบการท่องเว็บของผู้ใช้ของเราและไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดๆ

 • 6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย
 • ในระหว่างการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถานที่ใดๆ นอกประเทศไทยเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปนอกประเทศไทย เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้ PDPA ของประเทศไทย

 • 7. การคุ้มครองและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 8.การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง และแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน

 • 9. การถอนความยินยอม
 • ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมให้ทางเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  ท่านสามารถขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาอยู่ในปัจจุบันได้โดยการเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าทางเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลจากท่านสำหรับการจัดการและประมวลผลคำขอของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 10.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ทางเราอาจทำการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและเผยแพร่นโยบายที่ได้รับการอัปเดตบนเว็บไซต์ของเราที่ https://nggtimepieces.com/rolex การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • 11. วิธีติดต่อเรา
 • หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามเฉพาะหรือข้อกังวลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้ออมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ info@nggtimepieces.com.

 • 12.กลุ่มโรเล็กซ์
 • ระหว่างที่มีการนำทางไปที่หน้าเพจโรเล็กซ์ในเว๊บไซด์ของเรา คุกกี้บางตัวถูกควบคุมโดย ROLEX SA ซึ่งใช้ นโยบายคุกกี้ต่อไปนี้