เกียรติยศของวงการวิทยาศาสตร์

ROLEX MILGAUSS

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของนาฬิกาที่ใช้กลไกปกติมักจะได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กที่ระดับ 50 – 100 เกาส์ แต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต้องคลุกคลีกับสนามแม่เหล็กที่สูงกว่านี้มากในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ Rolex จึงได้คิดค้นการแก้ปัญหาด้วยนาฬิการุ่น Milgauss ที่ผลิตขึ้นในปี 1956 ถือเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ซึ่งที่มาของคำว่า mille ในชื่อรุ่นนาฬิกามาจากภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าหนึ่งพัน

กรองการค้นหา

Rolex
Milgauss

Oyster, 40 มม., Oystersteel

Rolex
Milgauss

Oyster, 40 มม., Oystersteel

Milgauss