Rolex Submariner - NGG Timepieces | Rolex Official Retailer
Rolex Submariner - NGG Timepieces | Rolex Official Retailer

เชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

ROLEX SUBMARINER

Rolex Submariner เปิดตัวครั้งแรกในปี 1953 เป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับนักดำน้ำเรือนแรกที่สามารถกันน้ำได้ที่ระดับความลึก 100 เมตร (330 ฟุต) และในปัจจุบันสามารถกันน้ำได้ถึง 300 เมตร (1,000 ฟุต)  และคุณสมบัติหลักต่างๆ เช่น ขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ หน้าปัดเรืองแสง เข็มนาฬิกาขนาดใหญ่และเครื่องหมายบอกชั่วโมง สิ่งเหล่านี้ได้เป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์นาฬิกาสำหรับนักดำน้ำของ Rolex อีกหลากหลายรุ่นที่ตามมา

ในปัจจุบัน Submariner เป็นเรือนเวลาสุดไอคอนิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเกรียงไกรมากกว่าในช่วงแรกที่ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำแบบมืออาชีพเท่านั้น  Submariner คือนาฬิกาที่มีมาตรฐานระดับสูงสุด

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Submariner

Oyster, 41 มม., Oystersteel

Rolex
Submariner Date

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Submariner Date

Oyster, 41 มม., Oystersteel

Rolex
Submariner Date

Oyster 41 มม. ทองคำ

Rolex
Submariner Date

Oyster, 41 มม., Oystersteel

Rolex
Submariner Date

Oyster 41 มม. ทองคำ

Rolex
Submariner Date

Oyster 41 มม. ทองคำขาว

Rolex
Submariner Date

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ