Rolex Datejust - NGG Timepieces | Rolex Official Retailer
Rolex Datejust - NGG Timepieces | Rolex Official Retailer

สร้างวันที่น่าจดจำ

ROLEX DATEJUST

วันใดวันหนึ่งอาจสร้างความตราตรึงไว้ในชีวิตของเราตลอดไปและเกิดเป็นแรงบันดาลใจใหม่ขึ้นมา นับตั้งแต่การรังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1945 Datejust ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เรือนเวลานี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามแบบคลาสสิกของ Rolex เอาไว้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการผลิตนาฬิกา เพราะเป็นนาฬิกาข้อมือโครโนมิเตอร์กันน้ำเรือนแรกที่ใช้ระบบขึ้นลานอัตโนมัติเพื่อแสดงวันที่บนหน้าปัด ตัวเลขเหล่านี้ขยายด้วยเลนส์ Cyclops ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ว่าวันหนึ่งจะมี 24 ชั่วโมงก็ตาม แต่ก็อยู่ที่ตัวเราว่าจะทําให้วันนั้นเป็นวันที่น่าจดจําหรือไม่

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel, ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel, ทองคำเและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel และเอเวอร์โรสโกลด์